top of page

Smart Energi

Vad är Smart Energi?

Smart energi är ett koncept som bygger på att använda teknologi och strategier för att använda vår energi på ett smart sätt. 

Det handlar om att använda solenergi och solceller samt andra förnybara källor för att övervaka, kontrollera och reglera energiförbrukningen i hemmet, företaget eller samhället. 

Med målet att skapa en mer stabil och hållbar energiförsörjning genom att omfamna smart energi kan företag och samhällen dra nytta av minskade energikostnader, ökad driftseffektivitet och minskad miljöpåverkan därmed skapa en grönare framtid.

Sol Energi

Vi som elektriker är väl medvetna och övertygade om det snabbt växande området för solenergi. Det är en bransch som växer snabbt och kraftigt, vi har full koll. Solenergi möjliggör för dig att skapa din egen el, oavsett om det är för företaget eller hemmet. 

Med solceller installerade på taket eller på marken öppnar sig möjligheter där du kan sänka dina energikostnader samtidigt som du rustar för framtiden, både miljömässigt och kostnadsmässigt. Att investera i solenergi är ett steg mot att skapa smart energi. 

Solenergi är inte bara en källa till förnybar energi utan representerar också en väsentlig del till att bygga smart och hållbar energi för framtiden.

Läs mer om solceller och energi här!

SH_Elkedjan_2020Mar11_01899.jpg
SH_Elkedjan_2020Nov06_0272s_br.jpg

Lagra

I en värld där energiresurserna är dyra och känsliga är det avgörande att producera och använda energi effektivt. Ett viktigt element är förmågan att lagra energi för framtiden. 

Ett bra exempel på att lagra är elbilen. Där lagras energi genom ett batteri, som du sedan kan välja att använda efter önskan och behov. Genom att investera i energilagring kan du minska kostnader, öka tillförlitligheten och bidra till en hållbar framtid.

Styra Elen

Styrning av energiförbrukning är ett avgörande element för att maximera effektiviteten och minimera slöseri.
 
Genom smarta system och enheter kan vi skapa en anpassad och optimal användning av energi. 

Detta inte bara ökar bekvämligheten för dig utan minskar också onödiga utgifter. En mycket viktig del av energistyrningen är att kunna styra sin egen el, vilket innebär besparingar. 

Via samarbete med ledande aktörer på marknaden kan vi erbjuda innovativa systemlösningar för att möjliggöra styrning av energianvändningen på företag,
i bostadsrättsföreningar, radhusområden eller i hemmet. 
 
Genom att du har överblick och kontroll över energikonsumtionen kan de direkt se hur mycket energi som sparas, vilket ger konkreta kostnadsminskningar i rena siffror och mer medvetet om energikonsumtionen.
 
Kontakta oss för att lära dig mer om hur du kan styra din energiframtid och maximera din energieffektivitet.

Elkedjan4_Kommersiell_fastighet.jpg
SH_Elkedjan_2020Nov06_0320s_br.jpg

Ladda (Laddbox)

Att ladda el- eller hybridbilar är inte bara en nödvändighet utan också ett steg mot en mer hållbar framtid. Hos oss hittar du olika alternativ för att ladda din bil på det sätt som passar dig bäst. 

Vill du ha en egen laddbox hemma så fixar våra elektriker det med. 

Att ladda handlar inte bara om att fylla på batteriet utan också om att göra det på ett smart sätt. Genom att ladda fordonen under perioder med låg efterfrågan på el kan vi optimera användningen av elnätet och minska belastning topparna.

Läs mer om att ha en laddbox hemma!

Dela Energin

Ramen för smart energi begränsar sig inte bara till att skapa energi, överskottsel från solceller kan även delas med andra människor eller sälja tillbaka den till elnätet. 

Denna delning främjar en mer spridd och uppdelad energiproduktion samt ökar tillgängligheten av förnybar energi för fler människor och samhället.. 

Vårt sortiment innefattar både system och betallösningar som kan anpassas efter dina behov. 

Kontakta oss för att utforska möjligheterna att dela energi och laddinfrastruktur med andra. Med smarta lösningar kan vi skapa en mer hållbar energiframtid.

Hemester_SoMe_1080x1080_02.jpg

Vi på Olsfors Elektriska

Vi på Olsfors är här för att hjälpa dig på din resa mot smart energianvändning.

 

Kontakta oss gärna om du är intresserade av att utforska hur ni kan dra nytta av smarta energilösningar för ert företag eller hem.

 

Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar och effektiv energiframtid.

bottom of page