top of page
Arrow Down

KOMPETENS PÅ MARKNADEN SEDAN 1963 

Arrow Down

Vi håller till mellan Borås och Göteborg
– det är vår hemmaplan

Olsfors Elektriska AB är ett företag med lång tradition och erfarenhet. Vi har funnits på marknaden sedan 1963 och vi har fortfarande vår bas i Olsfors. Vi är företaget som tänker nytt, som har kompetens och som kan hjälpa dig att ro ditt projekt i land!

"Vi finns till för dig som har ett problem, för dig som har en idé och för dig som vill ha trygghet genom ett serviceavtal."

Vi är en av 150 stolta delägare av medlemsorganisationen Elkedjan

Du känner oss som Olsfors elektriska, din lokala entreprenör med lång tradition och hög kompetens. Vi är också en del av Elkedjan, en rikstäckande medlemsorganisation med 150 elinstallationsföretag på över 190 platser runt om i Sverige. Tillsammans är vi över 1 700 yrkesproffs som strävar efter att skapa ett strakt intryck och bestående avtryck.   

Elkedjan ägs av oss medlemmar och tillsammans samlar vi en enorm bredd av kompetens, allt för att du som kund ska få lösningar i världsklass. Vi är riktiga Elektriker inget annat!

Kvalitet och miljö, självklart och hållbart

Vi tänker hållbart, därför håller vi kvalitet och miljö i fokus. Vi bidrar till en långsiktigt god miljö genom ett aktivt miljöengagemang och ständiga förbättringar.

Vår miljöpolicy:

Målet med vårt miljöarbete är en långsiktigt hållbar utveckling. Vi arbetar därför mot minskat resursuttag och minskad miljöpåverkan. Detta sker på följande sätt:

  • Marknadsföring med miljöargument skall grundas på fakta och helhetssyn.

  • Mängden avfall skall minskas genom noggrann källsortering samt återvinning.

  • Öppen och saklig information om vårt miljöarbete ska ges till anställda och kunder.

  • Personalens kunskaper om miljö och hälsorisker i arbetslivet ska öka genom kontinuerlig utbildning och information.

  • Vi ska försäkra oss om att leverantörer, materiel och entreprenörer uppfyller ställda krav.

Denna policy är grunden till allt miljöarbete i företaget och det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga den.

bottom of page