top of page
remove_stuff_solpannel.png

SMART ENERGI - FÖR HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING

Arrow Down

Vad är smart energi?

Smart energi handlar om att, med hjälp av teknologi och strategier, använda solenergi och andra förnybara källor för att övervaka, kontrollera och reglera energiförbrukningen i hemmet, företaget eller samhället. 

 

​Med smart energi kommer många fördelar - bland annat en mer stabil och hållbar energiförsörjning, minskade energikostnader, ökad driftseffektivitet och minskad miljöpåverkan.

Solenergi

Solenergi och solceller möjliggör för dig att skapa din egen el, oavsett om det är för företaget eller hemmet. Det är en bransch som växer snabbt och kraftigt, och vi har full koll! 

Med solceller, installerade på taket eller på marken, kan du sänka dina energikostnader samtidigt som du rustar för framtiden. Att investera i solenergi är ett steg mot att skapa smart energi. Läs mer om solceller och energi här!

Kontakta oss om du är intresserad av hur du kan dra nytta av smarta energilösningar.

En elektriker som går med en verktygs väska

Lagra el

Energiresurser är dyra och känsliga - därför är det avgörande att producera och använda energi effektivt. Exempelvis genom att lagra energi för framtiden. 

Lagring kan ske på olika sätt. Du som har elbil lagrar exempelvis energi genom batteriet, energi som du sedan kan välja att använda efter önskan och behov. Genom att investera i energilagring kan du minska kostnader, öka tillförlitligheten och bidra till en hållbar framtid.

Styr din elförbrukning

Genom att styra din energiförbrukning kan du maximera effektiviteten och minimera slöseri. Du får såväl överblick som kontroll och kan direkt se hur mycket energi som sparas.
 
Via samarbete med ledande aktörer på marknaden kan vi erbjuda innovativa lösningar för att möjliggöra styrning av energianvändningen på företag, i bostadsrättsföreningar, radhusområden eller i hemmet.

Ladda

Att ladda el- eller hybridbilar är inte bara en nödvändighet utan också ett steg mot en mer hållbar framtid. Att ladda handlar inte bara om att fylla på batteriet utan också om att göra det på ett smart sätt. Genom att ladda fordonen under perioder med låg efterfrågan på el kan vi optimera användningen av elnätet och minska belastning topparna.

 

Hos oss hittar du olika alternativ för att ladda din bil på det sätt som passar dig bäst. 

Läs mer om att ha en laddbox hemma!

3 laddboxar olika modeller mot en trä väg
Hus med lampor och el upsatt

Dela energi

Smart energi handlar inte bara om att skapa energi. Överskottsel från solceller kan även delas med andra eller säljas tillbaka till elnätet - vilket ökar tillgången till förnybar energi. 

Är du nyfiken på vilka möjligheter som finns? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 

bottom of page